Pages Menu


Categories Menu
Waluta jako towar

Waluta jako towar

Na świecie istnieje aktualnie około 200 państw, z których większość bazuje na własnych walutach narodowych. Również w Europie były one jeszcze do niedawna standardem, jednakże sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Jednym z atrybutów Unii Europejskiej stała się strefa euro, czyli wspólnota oparta o ten sam pieniądz. Aktualnie w ponad połowie państw Unii funkcjonuje euro, a ogólną pieczę nad nim sprawuje Europejski Bank Centralny. Uczyniło to wspólną walutę jedną z dwóch najważniejszych na świecie, zaraz za dolarem. Posługują się nią chociażby Niemcy, Francuzi czy Włosi, a więc państwa stanowiące filary UE. To wszystko powoduje, że euro stało się ważną częścią globalnego rynku forex. Czym jest ów forex? Termin ten pochodzi od angielskich słów foreign exchange, co w swobodnym tłumaczeniu oznacza wymianę międzynarodową. To swoista platforma handlowa umożliwiająca inwestorom z całego świata kupno oraz sprzedaż walut, a także wymianę jednego pieniądza na inny. Niektórzy nauczyli się zarabiać na tych narzędziach sporo, dlatego inwestowanie w waluty uchodzi czasami za bardziej opłacalne niż gra na giełdzie. Obecnie forex to kluczowy element światowego rynku finansowego,...

Wiecej
Forex bez adresu

Forex bez adresu

Globalny rynek walutowy ma charakter ponadnarodowy i ponadpaństwowy. Nie ma swojej siedziby w żadnym miejscu na świecie, przedstawicielstw ani zarządu. Kierują nim zmienne kursy walut i prawidła wolnego rynku, które czasami są na siłę poprawiane przez polityków. Forex zaliczamy do grona rynków pozagiełdowych typu OTC, od angielskiego – over the counter. Wynika z tego brak jakichkolwiek scentralizowanych pośredników, co sprzyja swobodzie działania i może dać upust pomysłowości oraz kreatywności uczestników. Zainteresowane strony komunikują się poprzez łącza telefoniczne, internetowe czy światłowodowe. Każdy interes, każdy zakup lub sprzedaż dokonuje się pomiędzy graczami. Kto realnie współtworzy forex? Czy da się wskazać te podmioty oraz osoby z nazwy i nazwiska? Oczywiście tak, w innym razie nie byłoby mowy o bezpiecznym i uczciwym robieniu interesów. Trzonem społeczności, która nakręca foreksowy mechanizm są bogate instytucje finansowe – głównie banki, fundusze inwestycyjne oraz przedsiębiorstwa. Sporo do powiedzenia mają również brokerzy walutowi oraz konsumenci indywidualni, których jest całkiem wielu. Sieć relacji pomiędzy tymi wszystkimi komórkami jest aktywna 24 godziny na dobę, co jest kolejnym odróżnikiem pomiędzy foreksem...

Wiecej
Waluty sposobem na życie?

Waluty sposobem na życie?

Ludzie mają dziś szansę inwestowania swojego majątku w rozmaite przedsięwzięcia. Jedni wybierają giełdę, inni skupują nieruchomości, które są doskonałą lokatą kapitału odporną na zmienne tendencje rynkowe. Są też tacy, których zafascynowała dynamika kursów walut i którzy na kupnie i sprzedaży tychże chcieliby się dorobić. Na pewno możemy z góry przesądzić, iż nie wszystkim uda się odnieść sukces. Ktoś musi przegrać, by ktoś mógł wygrać – taka zasada sprawdza się w życiu, nie omija również świata finansów. Jedno jest pewne – lepiej aktywnie szukać możliwości zarobku niż liczyć na spadek po bogatym krewnym. Osoby, którym nie odpowiada wyłącznie praca najemna, powinny sięgać po nowe opcje. Inwestując na rynku forex jesteśmy dla samych siebie szefami i to ogromny atut. Bierzemy pełną odpowiedzialność za powodzenie każdej operacji, ale nie obce będzie nam również ryzyko. Uwydatnia się ono zwłaszcza w dobie kryzysu, gdy pozornie potężne gospodarki zaczynają się niebezpiecznie chwiać. Ma to proste przełożenie na kurs walut, należy zatem ostrożnie lokować swoje środki. Rozpracowanie wszystkich niuansów i zależności, w które obfituje forex zajmuje...

Wiecej