Pages Menu


Categories Menu
Różne techniki inwestycyjne

Różne techniki inwestycyjne

Wiedza w przypadku inwestycji jest bardzo ważna. Jeżeli nie znamy technik wykorzystywanych w inwestowaniu, nie będziemy w stanie wybrać właściwej strategii inwestorskiej, a co za tym idzie, nasza działalność zamiast przynieść nam zyski, może wygenerować poważne straty. Najpopularniejszą strategią inwestycyjna jest spekulacja. Uchodzi ona za raczej bezpieczną, a swą popularność zawdzięcza relatywnie prostym zasadom. Kolejną często wykorzystywaną techniką jest tzw. krótka sprzedaż, która uchodzi za ryzykowną i polega na korzystaniu z papierów wartościowych w momencie gdy tracą na wartości. Warto poznać także strategię zwaną kup i trzymaj, z angielskiego z buy and hold. W tym przypadku inwestor kupuje akcje, które według niego mają szanse wzrosnąć i sprzedaje je, gdy taka sytuacja nastąpi. Kolejną ciekawą strategią jest technika wyczucia rynku. Polega ona na przewidywaniu tendencji i kierunków zmian na rynku i szybkim zakupie wybranych instrumentów finansowych. Strategia oportunistyczna to z kolei wyczekiwanie korzystnej oferty, którą wykupuje się zaraz po tym gdy pojawi się na rynku. Nieco trudniejsza jest technika behawioralna, która charakteryzuje się tym, iż inwestor podejmuje decyzje opierając się...

Wiecej